Uuendused | Recrur

Uuendused

Toote uuendused - 09.09.2019

 

UUENDUSED

 • Konkursi all olevas kandidaatide loetelus on nüüd võimalik filtreerida kandidaate vastutava isiku, faasi ja kandideerimise allika järgi. 
 • Seadete all kasutajate loetelus on võimalik kiiresti näha, millises rollis kui mitu kasutajat süsteemis on
 • Tehnilised täiendused seoses integratsioonidega
 • Väikeste vigade parandused

 


 

Toote uuendused - 14.05.2019

 

UUENDUSED

 • Kasutaja suunatakse õigele Recrur lingile ka siis, kui ta lingi avamise hetkel ei olnud esialgu sisse logitud või tema sessioon oli aegunud. 
 • Kasutaja näeb kandidaadi profiilil konkursside nimekirjas kandideerimise allikat
 • Väikesed vigade parandused

 


 

Toote uuendused - 29.04.2019

 

UUENDUSED

 • Uut kandideerimisvormi luues on võimalik nüüdsest korduvkasutada varasemaid kandideerimisvormide tekste. Vormi loomisel kuvatakse uut valikut “Eeltäida”, milles on vaikimisi 20 viimast kandideerimisvormi. Valitud konkursi tekstid lisatakse automaatselt hetkel loodavale vormile ning neid on võimalik ka muuta. Varasemate kandideerimisvormide otsimiseks tuleb teostada otsingut konkursi nime järgi. 
 • Statistika vaates muutsime mõningad tekstid paremini mõistetavaks, samuti lisasime valikusse uued perioodid:
     - Eelmine nädal
     - Eelmine kuu
     - Eelmine aasta
 • Kandidaadi eest vastutavat isikut on võimalik muuta soovitud kandidaadi profiilil konrursside nimekirjas.
 • Recruris on võetud kasutusele uus font. 

 


 

Toote uuendused - 04.04.2019

 

UUENDUSED

 • Integratsioonid: Nüüdsest on võimalik lisada Youtube või Vimeo video link CV-Online töökuulutustele.
  Kandideerides läbi CV-Online jääb kandideerija motivatsiooni kiri ja asukoht nähtavaks värbajale.
 • Parandused: Parandasime vea kus kliendi informatsiooni exportimine näitas kliendi nimesid vigaselt.


 

Toote uuendused - 18.03.2019

 

UUENDUSED

 • Statistiliste andmete eksport Excel faili
     - Andmeid saab filtreerida vastavalt perioodile, staatusele, kliendile ning vastutavale isikule
     - Andmeid on võimalik grupeerida lehel vastavalt kas päeva, nädala, kuu või aasta kaupa
 • Faasi lisamisel saab nüüd kandidaadile e-mail saata
     - Kandidaatidele faasi lisamisel tekib kasutajal võimalus samast vaatest e-maili saata. Näiteks, määrates mitmele kandidaadile “Tühistatud” faasi, saab neile saata samaaegselt äraütleva e-maili
     - E-maili koostamisel näeb BCC rea kohale liikudes värbaja, kas ja millistel kandidaatidel puudub e-maili aadress
 • Kasutajamugavuse täiustamine
     - “Konkursid” vaade
         --- “Konkursid” vaate all kuvatakse vaikimisi 20 konkurssi
         --- Konkursite nimekirja ülaosasse on lisatud lehekülgede numeratsioon
     - “Kandidaadid” vaade
         --- “Kandidaadid” vaate all kuvatakse vaikimisi 20 kandidaati
         --- Kandidaatide nimekirja ülaosasse on lisatud lehekülgede numeratsioon
         --- Lisatud kandidaatide sorteerimise võimalus loomise kuupäeva järgi


 

Toote uuendused - 25.02.2019

 

UUENDUSED

 • Kandidaatide sorteerimine Konkursi profiilil on muutunud
     - Kandidaadid sildiga “Uus” on alati nimekirja ülaosas
     - Kandidaadid faasiga “Aktsepteeritud” (rohelised) liiguvad nimekirja ülespoole (kandidaadid sildiga “Uus” ,kui neid on, asuvad alati kõige üleval)
     - Kandidaadid faasiga “Tühistatud” (punased) liiguvad nimekirja lõppu
     - Kandidaadid on sorteeritud uuendamise kuupäeva järgi kahanevas järjekorras. Sorteerimine on tehtud gruppide kaupa: “Uued”, “Aktsepteeritud”- ehk rohelises grupis, “Tühistatud” - ehk punases grupis, ning ülejäänud faasidega - ehk valges grupis.
     - Vaikimisi näeb kasutaja nüüd kuni 100 kandidaati Konkursi profiilil
     - Kui kasutaja liigub kandidaatide nimekirjas allapoole, hakkab ta nägema noolekujulist nuppu, mis teda soovi korral kiirelt tagasi kandidaatide nimekirja algusesse viib
 • Konkursi profiilile on lisatud detailne kandidaatide otsing
     - Nüüdsest saab otsida Konkursi profiilil kandidaatide seast dokumentides sisalduva teksti, kommentaaride teksti ning ka   üldinformatsiooni sisu.
 • Kandidaatide allikad on lisatud statistika vaatesse 
     - Kui kasutaja liigub Statistika vaates hiirega Konkursi nimele, näidatakse talle koondatud informatsiooni kandidaatide allikate kohta
 • Teavitus kliendile Ülesannete kohta
  - “Klient” rolliga kasutajatele hakkab tulema teavitus, kui neile on määratud mõni ülesanne. Teavitus tuleb juhul, kui
         --- ülesanne on loodud
         --- ülesanne on uuendatud
         --- ülesanne märgitud kui tehtud
         --- ülesanne on kustutatud
         --- hommikul, kui ülesanne algus ja lõpp on täna ja homme vahe

 


 

Toote uuendused - 07.02.2019

 

UUENDUSED

Käesoleva versiooniga oleme uuendanud integratsiooni CV-Online’iga (www.cv.ee). Ehitasime täiesti uue liidestuse, mis on senisest tunduvalt universaalsem ja töökindlam ning võimaldab kergesti liidestuda teiste tööportaalidega. Alates sellest versiooni uuendusest on võimalik avalikustada töökuulutusi Läti CV-Online’i portaalis ja peatselt ka Leedu portaalis. Selleks on kindlasti vajalik kohalik (cv.lv või cvonline.lt) konto.

 

Mis muutus varasemaga võrreldes?

 • Pildifailina lisatud töökuulutus näeb edaspidi välja CV-Online’is nagu tavapärane CV-Online’i töökuulutus (kandidaadile ei ole nähtav, et töökuulutus on lisatud Recruri vahendusel). Töökuulutus hakkab ilmuma CV-Online’i keskkonda ühe tunnise intervalliga (eelnevas integratsioonis oli intervall 3 tundi).
 • Pildiga töökuulutusele saab nüüd lisada täiendavalt töökuulutuse keele valikuid ning brutopalga vahemikku. Nende parameetrite järgi saavad kandidaadid täpsemini CV-Online’is töökuulutusi filtreerida.
 • Kandidaadi jaoks hakkab kandideerimine toimuma CV-Online’i keskkonna kaudu. See tähendab, et “Soovin kandideerida” nupp ei suuna enam Recruri kandideerimisvormile, vaid CV-Online’i kandideerimisvormile. Kandidaate viiakse CV-Online’ist Recruri üle iga 5 minuti järel.
 • CV-Online’i kaudu saavad kandidaadid kandideerida nii sisse logides, kui kontot omamata. 
  • CV-Online’i sisse logides lisatakse kandidaadi aktiivne CV-fail automaatselt kandideerimisvormi juurde ning saadetakse Recruri.
  • CV-Online’i konto puudumisel tuleb kandidaadil oma CV-fail kandideerimisvormi juurde üles laadida. 

 


 

Toote uuendused - 05.12.2018

 

UUENDUSED

 • Muudatused konkursi profiilil
     - Lisatud pealkiri töökuulutuse ja kandideerimisvormi loomise blokile
     - Uuendatud tekstid
     - Elementide järjekorra muutus töökuulutuse ja kandideerimisvormi loomise blokis:
         --- töökuulutus: Recrur ja CV-Online;
         --- kandideerimisvorm Recrur-i;
         --- töökuulutus: CV Keskus
     - Video link on nähtav konkursi profiilil ainult juhul, kui see omab väärtust
     - Enam ei toimu automaatset kerimist kandidaatide nimekirja juurde
     - Ühtlustatud faasi nimi “tühista kandidaat” - sõna “katkesta” ei ole enam kasutusel
 • Muudatused loo töökuulutus vaates
     - Uuendatud tekstid
     - Nuppude järjekord on muudetud:
         --- Lae üles olemasolev kuulutus on kuvatud esimesena ning vaikimisi valitud
         --- Loo kästitsi on kuvatud teisena
 • Vigade parandused
     - Uue töökuulutuse loomise vaates on korda tehtud rippmenüüd
     - Kandideerimisvormi loomise vaates on parandatud rippmenüü läbipaistvuse probleem - nüüd rippmenüü on alati kenasti nähtav
     - Menüü laadimine toimub korrektselt ilma värvide ning fondi suuruse muutumiseta


 

Toote uuendused - 20.11.2018

 

UUENDUSED

 

 • To-Do funktsionaalsuse täiendused
     - Nüüdsest on võimalik luua uusi ülesandeid/kohtumisi lisaks ka:
         --- konkursi profiililt: 
         --- kandidaadi profiililt:
     - Mõlemal juhul kuvatakse valitud konkursi/kandidaadi nime “Seotud” väljal: 
     - “Kliendi” rolliga kasutajal on lubatud avada:
         --- seotud konkurssi, kui talle selle konkreetse töö vaatamiseks õigused antud;
         --- seotud kandidaati, kui kandidaat on seotud konkursiga, mille vaatamiseks on talle õigused antud.
 • Faaside järjestus 
     - Nüüdsest on faasid järjestatud faaside loomise kuupäeva järgi - faaside järjekord on sama seadete vaates ning kui kandidaadile faasi juurde lisatakse.
 • Parandused
     - Emotikonid (näo ikoonid: roheline, kollane, punane ) on muudetavad ning korrektselt kuvatud nii kandidaadi profiilil, kui ka kandidaatide nimekirja vaates.
 

Toote uuendused - 24.10.2018

 

 • Konkursi ning konkursile kandideerimise linkide jagamine Facebookis
     - Kui jagad töökuulutust ning töökuulutusele kandideerimise linki, siis Facebookis on nähtavad nii positsiooni nimi kui ka selle kirjeldus. Kui kuulutus on lisatud pildina, siis Facebooki postitusel on näha positsiooni nime ilma kirjelduseta.
 • To-Do funktsionaalsuse täiendamine
     - Nüüdsest hakkavad kõik määratud kasutajad saama e-mailiga teavitusi eelseisvatest ülesannetest või kohtumistest
         --- üks päev enne, hommikul
         --- sama päeva hommikul
     - Parendatud kasutajamugavus kohtumistele inimeste kutsumiseks


 

Toote uuendused - 27.09.2018

 

 • Integratsioon Gmailiga - Nüüd saad integreerida oma ettevõtte-spetsiifilise emaili aadressi Gmailiga. Kandidaadid näevad seeläbi teie ettevõtte-spetsiifilist emaili aadressi ja saavad vastata Sinu saadetud e-kirjale. See parendab suhtlust kandidaadiga, muutes suhtlemise personaalsemaks. Siit saad lugeda täpsemalt, kuidas seadistada Gmaili integratsiooni Recruris [siit / link].
 • Töökohtade statistika kõigi oma varasemate ja käimasolevate konkursside kohta - Nüüd saad Recruris ülevaate baasstatistikast. Sa saad määrata perioodi konkurssidest ülevaate saamiseks, filtreerida neid staatuse järgi või filtreerida kliendi ja värbaja alusel. Siit saad lugeda täpsemalt, kuidas kasutada Recrur statistikat [siit / link].
 • Alates sellest versioonist hakkad samm sammu haaval nägema üha rohkem Recruri uut disaini.


 

Toote uuendused - 17.07.2018

Viimase uuendusega parendasime Recruri tehnilist poolt ning uuendasime kasutatavaid tehnoloogiaid. 


PARANDUSED

Väikesed parandused ja tehnilised täiendused puudutasid järgmisi funktsionaalsusi: 

 • Kasutajad saavad aegunud CV Online-i rakenduse muutmisel teavituse, kui muudatusi ei saa salvestada.
 • Värbaja rolliga kasutajad saavad taas e-posti malle luua ja salvestada.
 • Värbaja rolliga kasutajad saavad taas salvestada "minu avaleht" eelistust.

 


 

Toote uuendused - 19.06.2018

 

UUS

 • Võimalus määrata kliendi-spetsiifilisi GDPR nõusolekuid (näiteks juhul, kui Sa värbad  tütarettevõtetele, kellel on emafirmast erinevad juriidilised GDPR nõudmised). Vaata juhendit siit!

 

TÄIENDUSED

 • Parendatud ruumikasutus kandideerimislingil ja töökuulutusel. 
 • Kandideerimislinki, töökuulutust ja GDPR nõusolekut on nüüd võimalik luua ka läti ja leedu keeles.
 • Kandideerimislinki on nüüd võimalik luua ka vene keeles. 
 • Kandideerimislinki luues näed nüüd kohe, millised GDPR nõusolekuid sellega koos kandidaadile kandideerimislingil kuvatakse.
 • “Tänan kandideerimise eest” leht kuvatakse nüüd vaikimisi kandideerimislingi keele alusel. 

 

PARANDUSED

 • Parandatud on mõnikord hanguv kandidaadile faasi lisamise nupp. 
 • Kandidaadid saavad taas enda kandideerimislingi kaudu üles laetud faile kustutada. 

 


 

Toote uuendused - 01.06.2018

 

UUS

 • Lisasime nupu “Saada e-mail kõikidele” kandidaatide listi vaates. See tekib, kui selekteerida mõni listis olev kandidaat. Emailid saavad saadetud kõikidele kandidaatidele, kellel on profiilis lisatud email. Funktsioon arvestab ka otsingu tulemustega, mistõttu on võimalik emaili saajaid otsinguga ka täpsustada. 

 

TÄIENDUSED

 • “UUS!” märge ei kao ära, kui kliendi rolliga kasutaja avab värskelt kandideerinud kandidaadi.
 • Parandasime GDPR nõusoleku funkstionaalsuse kasutatavust admin kasutaja seadete vaates. 

 

PARANDUSED

 • Tegime parandusi kandidaadi faasi lisamise loogikas. Teatud olukordades ei töötanud faasi lisamise funktsionaalsus korrektselt.
 • Nüüd on kandidaadi asukoht kandidaatide vaates kuvatud. 
 • Kandideerimise allikaid ja kategooriaid ei teki enam kandideerimise linki muutes topelt.

 


 

Toote uuendused - 07.05.2018

 

TÄIENDUSED

 • Täiendatud soomekeelne GDPR funktsionaalsuse tõlge.

PARANDUSED

 • Kandidaadi andmeid muutes ei teki eelnevalt lisatud “positsioon ja märksõnad” alla enam topelt märksõnu. 
 • Kandidaadi andmeid muutes ei kao uue märksõna salvestamisel “positsioon ja märksõnad” lahtris kuvatud eelnevalt lisatud märksõnad.
 • CV Keskuse töökuulutusel on taas võimalik logo kustutada.
 • Kandidaatide vaates mitmele valitud kandidaadile korraga e-posti saates on nende e-posti aadressid saajate real taas nähtavad.  

Toote uuendused - 23.04.2019

 

UUS

 • Administraatorid saavad luua ettevõtte-spetsiifilisi GDPR nõusolekuid. Lisaks on võimalik luua nõusolekutest eesti-, inglise-, vene- ja soomekeelseid versioone. Siin on juhend nõusolekute loomiseks ja kasutamiseks. 
 • Nüüdsest informeerime Sind uuel “notification ribal” kõigist saabuvatest tehnilistest hooldustöödest ja olulistest uuendustest.

 

TÄIENDUSED

 • Täiendatud minify js ja CSS versioneerimine tagab, et kõik uuendused on koheselt peale nende avaldamist kõikidele kasutatavad.

 

PARANDUSED

 • Parandatud probleem, mis takistas osadel kasutajatel kustutada konkursse “konkursside vaates”. 
 • Parandatud probleem konkursside duplikeerimisega. Nüüdsest saavad kopeeritud konkursisse lisaks kandidaatidele üle kantud ja täidetud ka kõik ülejäänud konkursi spetsiifilised väljad.